Firma autorizata pentru analiza riscului la securitate fizica, cu acoperire nationala. Consultanta gratuita in evaluarea riscului la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor constituie o metoda complexa si eficienta de analiza si evaluare in vederea stabilirii unor masuri de control si diminuare a riscurilor, vulnerabilitatilor si amentintarilor, monitorizarea constanta a nivelurilor de risc prin reiterarea periodica a evaluarii de risc si alocarea eficienta a resurselor in vederea mentinerii sub control a potentialelor riscuri care au fost tratate anterior prin diminuarea sau suprimarea acestora in urma implementarii metodelor recomandate.

Totodata, analiza de risc la securitatea fizica a unitatilor are si rolul de a oferi informatiile necesare la elaborarea studiului de impact si la fundamentarea Planului de continuitate a activitatii, prin identificarea riscurilor cu care acestea se confrunta si la evidentierea riscurilor critice pentru care unitatea urmeaza sa dezvolte masuri de prevenire si diminuare a impactului.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

ETAPELE ANALIZEI DE RISC

1 Întâlnirea cu clientul

Efectuarea unei intalniri pentru stabilirea detaliilor preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica

2 Semnare documente

Semnarea Acordului de Confidentialitate si a Contractului de prestari servicii

3 Stabilirea parametrilor

Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii

4 Documentatii

Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc

5 Identificare riscuri

Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului

6 Intocmirea si validarea rapoartelor

Intocmirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare, insusirea si aprobarea acesteia de catre conducatorul unitatii

7 Implementare masuri suplimentare

Implementerea eventualelor masuri suplimentare de securitate propuse in urma efectuarii analizei de risc

Formular Contact

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.